Luật sư Hà trả lời về bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw sẽ cho chúng ta biết "chỉ dẫn địa lý" là gì và những điều kiện để một sản phẩm được mang chỉ dẫn địa lý...

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan