Luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Trong hoạt động của doanh nghiệp, nhiều khi có các tranh chấp phát sinh giữa cổ đông, giữa lãnh đạo của doanh nghiệp. Khi các tranh chấp này xảy ra, có thể ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp gồm những nội dung sau:

  • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp về quyền quản lý, điều hành, đầu tư, đầu tư mở rộng, liên doanh, liên kết, phát hành cổ phần, cổ phiếu, phân phối lợi nhuận, mua, bán, sáp, nhập, chia, tách và giải thể doanh nghiệp.
  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên trong tranh chấp nội bộ doanh nghiệp
  • Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp, gặp gỡ các bên trong tranh chấp nhằm giải thích, thuyết phục các bên tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được nhằm giải quyết tranh chấp.
  • Cử luật sư đại diện khách hàng tham gia quá trình thương lượng và hoà giải tại doanh nghiệp.
  • Cử luật sư làm người đại diện theo ủy quyền và người bảo vệ quyền lợi cho các bên tại toà án.
  • Hướng dẫn, tư vấn và tham gia trực tiếp vào việc thu thập chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp tại tòa án.
  • Tư vấn, bảo vệ quyền lợi khách hàng trong quá trình thi hành án bản án có hiệu lực của tòa.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn về luật doanh nghiệp của luật sư Nguyễn Thanh Hà trên truyền hình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan