Hội đồng luật sư thành viên

LUẬT SƯ NGUYỄN TIẾN HÒA

Giám đốc SBLAW Hồ Chí Minh

Email

hoa.nguyen@sblaw.vn

TELephone

(+84-24) 62 62 0246

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà là một thành viên sáng lập của công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hoà đã từng làm việc cho Investconsult Group. Qua quá trình làm việc tại đây, ông Hoà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xác lập quyền và thực thi quyền đối với các đối tuợng sở hũu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệu. Trong quá trình làm việc tại SBLAW, luật sư Hoà tiếp tục hỗ trợ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực pháp lý như doanh nghiệp, đầu tư, giải quyết tranh chấp tại toà án và trọng tài.

Bằng cấp

  • Tham gia khoá học đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học TLBU (Hàn Quốc).
  • Cử nhân Luật, Đại học quốc gia Hà Nội.
  • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện tư pháp (2005-2006).

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn luật
sở hữu trí tuệ

Tư vấn
hợp đồng

Tư vấn kinh doanh,
thương mại

Tư vấn giải quyết
tranh chấp

Tư vấn luật
thương mại quốc tế

Tư vấn
đầu tư nước ngoài

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học TLBU (Hàn Quốc)
  • Cử nhân Luật, Đại học quốc gia Hà Nội
  • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện tư pháp (2005-2006)

Thành viên

  • Hội luật gia Hà Nội
  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
  • Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam

SBLAW's tube

Công ty luật uy tín

Hội đồng thành viên