Hội đồng luật sư thành viên

Luật sư Nguyễn Thị Thu

LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ THU

Luật sư điều hành

Email

thu.nguyen@sblaw.vn

TELephone

(+84-24) 62 62 0246

Bà Nguyễn Thị Thu là một luật sư sáng lập của SBLAW và chịu trách nhiệm về mảng tư vấn tài chính, chứng khoán, bất động sản và đầu tư của công ty. Trước khi tham gia thành lập SBLAW, bà Thu đã từng làm việc cho Văn phòng Luật sư Chính và Cộng sự, Công ty Chứng khoán Bảo Việt thuộc Tập đoàn Bảo Việt. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, bà Thu đã đạt được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng, tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như đầu tư, tài chính, bất động sản và chứng khoán.

Bằng cấp

 • Thạc sĩ Luật kinh doanh Quốc tế, Đại học Tours, Cộng Hoà Pháp (2002-2004).
 • Cử nhân Luật kinh tế – Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội (1998-2002).
 • Chứng chỉ Khoá đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp (2005-2006).
 • Chứng chỉ Đào tạo Luật sư, Đoàn Luật sư Paris, Cộng hòa Pháp (2006).
 • Chứng chỉ đào tạo cơ bản về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2007).
 • Chứng chỉ đào tạo về Luật áp dụng trong ngành chứng khoán và Thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2007).
 • Chứng chỉ đào tạo về Phân tích và Đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2007).
 • Chứng chỉ đào tạo Luật, Hiệp hội các Trường đại học khối Pháp ngữ – Francophonie (1998-2002).
 • Chứng chỉ đào tạo Luật Thương mại, Nhà Pháp luật Việt – Pháp (1998-2002).

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn pháp luật
về tài chính

Tư vấn luật
chứng khoán

Tư vấn
bất động sản

Tư vấn
đầu tư

Hỗ trợ giải quyết
tranh chấp

Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ Luật kinh doanh Quốc tế, Đại học Tours, Cộng Hoà Pháp (2002-2004)
 • Cử nhân Luật kinh tế – Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội (1998-2002)
 • Chứng chỉ Khoá đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp (2005-2006)
 • Chứng chỉ Đào tạo Luật sư, Đoàn Luật sư Paris, Cộng hòa Pháp (2006)

Thành viên

 • Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội
 • Thành viên Hội luật gia Hà Nội
 • Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam

Báo chí

Liên hệ Luật sư Thu

0/5 (0 Reviews)

SBLAW's tube

Công ty luật uy tín

Hội đồng thành viên