Hội đồng luật sư thành viên

Luật sư Đinh Hùng Minh SBLAW

LUẬT SƯ Đinh hùng minh

Trưởng phòng Tư vấn

Email

minh.dinh@sblaw.com.vn

TELephone

(+84) 34 568 5974

Ông Đinh Hùng Minh là chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH SB LAW làm việc tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Minh có hơn 05 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực Thương mại, Đầu tư, Doanh nghiệp, Lao động và các lĩnh vực Dân sự có liên quan.

Trong quá trình công tác tại SB Law, Ông Minh đã hỗ trợ tư vấn thành công cho nhiều dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp trong nước.

Bằng cấp

  • Cử nhân luật – ĐH Luật TP.HCM

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại, đầu tư

Doanh nghiệp, Lao động

Các lĩnh vực Dân sự
có liên quan

Quá trình đào tạo

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành viên

5/5 (1 Review)

SBLAW's tube

Công ty luật uy tín

Hội đồng thành viên