Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Cho mình hỏi: Công ty của mình bị sự cố và yêu cầu mình làm việc 24 giờ liên tục: Từ 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau, vậy 6 giờ sáng hôm sau là đến ca của mình trực, công ty yêu cầu mình nghỉ phép năm hoặc không lương, vậy cho mình hỏi có đúng không? Mình có được nghỉ bù 4 giờ kế tiếp hưởng lương không

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 107 Bộ luật lao động 2012 quy định về làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt như sau:

“Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.”

Theo đó, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào, dù là ngày làm việc bình thường hay ngày nghỉ và người lao động không được từ chối trong hai trường hợp:

– Trường hợp thứ nhất: Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân.

– Trường hợp thứ hai: Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Ở đây, công ty của bạn gặp sự cố. Do bạn không nêu rõ sự cố là gì nên nếu sự cố nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa thì công ty bạn có quyền yêu cầu bạn làm thêm giờ.

Tuy nhiên, công ty bạn vẫn phải đảm bảo số thời giờ làm thêm và các quyền lợi cho người lao động theo quy định của Điều 106 Bộ luật lao động 2012. Trong đó, theo điểm c, khoản 2, Điều 106 Bộ luật lao động 2012 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn làm thêm giờ như sau:

– Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

– Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động 2012.

Như vậy, trường hợp bạn làm thêm giờ cho công ty do công ty gặp sự cố thì nếu công ty bạn chỉ tổ chức làm thêm giờ 1 ngày, không tổ chức đợt làm thêm nhiều ngày liên tục trong tháng thì trường hợp này công ty phải trả lương làm thêm giờ theo quy định Điều 97 Bộ luật lao động 2012 đối với ngày làm thêm giờ. Pháp luật hiện hành không quy định nghỉ bù trong trường hợp này.

Mặt khác, nghỉ không hưởng lương được quy định tại khoản 2, Điều 116 Bộ luật lao động 2012. Theo đó, người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài ra, nếu muốn nghỉ thêm thì người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Và theo Điều 111 Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Như vậy, từ các quy định trên thì việc công ty của bạn yêu cầu bạn nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ phép năm sau khi làm thêm 24 giờ tại công ty là không đúng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan