Kiểm tra giấy phép kinh doanh có thuộc thẩm quyền của công an xã, phường?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty mình ở Hải Dương, chuyên ngành về bất động sản, có giấy phép kinh doanh đầy đủ. Cho mình hỏi: Công an xã có quyền kiểm tra giấy phép kinh doanh không? Ai có quyền kiểm tra giấy phép kinh doanh?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bạn chỉ nêu công ty bạn chuyên ngành về bất động sản và giấy tờ đầy đủ nhưng không nói rõ công ty bạn có thuộc trường hợp cần có điều kiện về an ninh, trật tự hay không. Do đó, trong trường hợp này chúng tôi không thể tư vấn cụ thể. Tuy nhiên bạn có thể xem xét các quy định dưới đây để tham khảo.

Việc kiểm tra doanh nghiệp là hoạt động xem xét, xác minh, làm rõ và kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền định kỳ hoặc đột xuất theo căn cứ, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp. Tùy từng trường hơp mà công an xã (phường) vẫn được phép kiểm tra giấy phép kinh doanh. Cụ thể:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 15 Luật công an nhân dân 2014 về nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân thì công an nhân dân có thẩm quyền thực hiện quản lý về an ninh, trật tự các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật. Như vậy cơ quan công an có thẩm quyền quản lý về an ninh, trật tự các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật nhưng không phải trong mọi trường hợp.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh công an xã 2008 có quy định công an xã có chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của công an xã theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư 12/2010/TT-BCA quy định như sau:

- Nắm tình hình, số lượng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn xã, lập danh sách, thống kê số lượng cơ sở và người làm việc tại các cơ sở kinh doanh đó;

- Tiếp nhận hồ sơ cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý về an ninh, trật tự đối với các cơ sở cho thuê lưu trú theo thẩm quyền;

- Phối hợp với Công an cấp trên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh đó;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Công an cấp trên về công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã.

Mặt khác, Khoản 3 Điều 8 Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể về thẩm quyền kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như sau:

- Chỉ cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh mới được phép kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Thông tư 33/2010/TT-BCA.

- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc các cấp Công an chỉ được tiến hành kiểm tra cơ sở trên địa bàn khi có dấu hiệu vi phạm hoặc phức tạp về an ninh, trật tự, nhưng sau khi kiểm tra phải có văn bản thông báo kết quả và hình thức xử lý cho đơn vị Công an đã cấp Giấy chứng nhận.

- Công an các Cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự cần phải tiến hành kiểm tra đột xuất thì phải được thủ trưởng đơn vị phê duyệt hoặc có chỉ đạo của Công an cấp trên.

- Cơ quan Công an cấp trên có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Công an cấp dưới.

Theo đó, cơ quan nào chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh thì có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự của các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoặc các trường hợp đã được quy định trong điều luật nêu trên.

Như vậy, từ các quy định trên, công an xã (phường) không có thẩm quyền trực tiếp kiểm tra các doanh nghiệp. Công an xã (phường) có quyền phối hợp với công an cấp trên khi tiến hành hoạt động kiểm tra doanh nghiệp. Đối tượng kiểm tra không phải là tất cả các doanh nghiệp mà chỉ đối với những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

>> Xem thêm : Dịch vụ giải quyết tranh chấp bất động sản

5/5 (1 Review)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan