Không ký kết hợp đồng lao động, đúng hay sai?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi đang làm cho một công ty ở Hà Nội từ tháng 3/2016 cho đến nay, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Vậy tôi phải làm sao để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc ký hợp đồng lao động:

Điều 16 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về hình thức của hợp đồng lao động”

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói”.

Điều 18 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động như sau:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động …”.

Cùng với đó Điều 27 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về thời gian thử việc:

“Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác”.

Như vậy, việc công ty bạn sử dụng lao động mà không ký kết hợp đồng lao động là trái quy định của pháp luật.

Thứ hai, về bảo hiểm xã hội:

Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về đối tượng áp dụng như sau:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồnglao động không xác định thời hạn, hợp đồnglao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

………………………………………………..

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động …”.

Theo thông tin bạn cung cấp thì việc công ty chưa ký hợp đồng lao động với bạn là vi phạm quy định pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội. Bạn cần yêu cầu lãnh đạo công ty ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội vì thời gian làm việc của bạn đã là hơn 1 năm. Trong trường hợp công ty từ chối, bạn có quyền làm đơn khiếu nại đến Phòng lao động thương binh và xã hội quân nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để nhờ can thiệp hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan