Khi đi xuất khẩu lao động thì phí đặt cọc công ty giữ hay ai giữ?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Mai, ở Hải Phòng. Cho hỏi khi đi xuất khẩu, phí đặt cọc công ty giữ hay ai giữ, khi về nước đúng hạn thì mình nhận lại tiền đặt cọc ở đâu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản tiền đặt cọc sẽ được gửi trong ngân hàng, bạn sẽ được mở một tài khoản mang tên bạn. Cụ thể:

Điều 23 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 quy định như sau:

“Điều 23. Tiền ký quỹ của người lao động

1. Người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về việc ký quỹ theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này để bảo đảm việc thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Người lao động trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp dịch vụ nộp tiền ký quỹ vào tài khoản riêng được doanh nghiệp mở tại ngân hàng thương mại để giữ tiền ký quỹ của người lao động.

3. Tiền ký quỹ của người lao động được hoàn trả cả gốc và lãi cho người lao động khi thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra cho doanh nghiệp; khi sử dụng tiền ký quỹ để bù đắp thiệt hại, nếu tiền ký quỹ không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung, nếu còn thừa thì phải trả lại cho người lao động.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với người lao động về việc nộp tiền ký quỹ; quy định thống nhất trong phạm vi cả nước mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù hợp với từng thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với người lao động về việc nộp tiền ký quỹ; chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động”.

Như vậy sau khi trở về nước và thanh lý hợp đồng, bạn có thể ra ngân hàng thực hiện thủ tục nhận lại tiền đặt cọc cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên việc đặt cọc này được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp nên có nhiều doanh nghiệp không bắt buộc thực hiện khoản đặt cọc này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan