Khi công ty thay đổi cơ cấu, người lao động được hưởng chế độ gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi vừa bán 100% Cổ phần cho đối tác nước ngoài. Sau đó chủ doanh nghiệp mới đổi tên và loại hình doanh nghiệp sang TNHH MTV. Cho tôi hỏi:

+ Công ty có phải thanh lý HĐLĐ cũ và giải quyết các chế độ trợ cấp cho NLĐ. Sau đó pháp nhân mới ký HĐLĐ với NLĐ tiếp tục làm việc?

+ Chủ doanh nghiệp mới dự định cho 01 số NLĐ nghỉ việc. Vậy hướng giải quyết các chế độ và cách tính trợ cấp cho NLĐ như thế nào? Và việc cho NLĐ nghỉ như thế nào là đúng luật?

+ Trong số NLĐ bị cho nghỉ việc có 01 LĐ nữ đang mang thai 5 tháng. Việc cho nghỉ như thế có đúng luật không và chế độ trợ cấp như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

+ Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

+ Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

+ Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Như vậy, việc công ty phải thanh lý HĐLĐ cũ và giải quyết các chế độ trợ cấp cho NLĐ, sau đó pháp nhân mới ký HĐLĐ với NLĐ tiếp tục làm việc là không bắt buộc theo như quy định của pháp luật: các chỉ kí kết HĐLĐ mới khi 2 bên thỏa thuận với nhau.

Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Thứ hai, chủ doanh nghiệp mới được cho 01 số NLĐ nghỉ việc chỉ được áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc.
NLĐ được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định Điều 49 Bộ Luật lao động.

* Điều kiện được hưởng: đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm.
* Mức hưởng trợ cấp: mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
* Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Thứ ba, khi công ty thay đổi cơ cấu nếu không có đủ khả năng giải quyết công việc cho nhân viên thì có thể cho họ nghỉ việc, kể cả NLĐ nữ đang mang thai căn cứ theo quy định Điều 44 Bộ Luật Lao động năm 2012 và được hưởng trợ cấp mất việc làm quy định như trên.

Ngoài chế độ được hưởng trợ cấp mất việc do công ty chi trả thì người lao động còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan