Khi công ty chậm trả tiền lương, người lao động phải làm gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Xuyên. Tôi đang làm trong 1 công ty sản xuất giày. Công ty tôi đang nợ lương 5 tháng mà chưa trả, vẫn hẹn là sẽ trả lương. Vậy tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Điều 95. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Theo quy định trên thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải trả lương đúng hạn cho người lao động, trong trường hợp đặc biệt có thể trả chậm nhưng không được chậm quá 01 tháng. Như vậy, theo như bạn trình bày thì công ty đã chậm của bạn 05 tháng lương, theo đó công ty đã vi phạm nguyên tắc trả lương cho người lao động, với hành vi này công ty bạn có thể bị xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, bạn có thể nộp đơn khiếu nại lên người sử dụng lao động; nếu họ làm khó dễ hoặc vẫn không chịu trả lương thì bạn có thể thông báo hành vi này với thanh tra lao động để cơ quan này kịp thời giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan