Khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp có được thu thẻ BHYT của người lao động?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội, tôi có làm việc tại một doanh nghiệp và tham gia BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp. Đến tháng 8/2017, khi tôi xin nghỉ việc thì doanh nghiệp thu lại Thẻ BHYT của tôi. Trong khi đó, trên thẻ BHYT có ghi rõ giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2017. Vậy, Công ty thu hồi Thẻ BHYT của tôi có đúng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện nay, việc quản lý thẻ BHYT được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là người lao động trong doanh nghiệp tham gia BHYT nên theo quy định tại Mục 1.1 Khoản 1 Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH, trường hợp của bạn thuộc nhóm do người lao động và đơn vị sử dụng lao động cùng đóng BHYT với mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quyết định này: “Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6”. Do vậy, khi bạn nghỉ việc thì doanh nghiệp không còn trách nhiệm đóng BHYT cho bạn trong thời gian sau khi bạn nghỉ việc.

Tại Mục 1.4 Khoản 4 Điều 34 có quy định đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm:

“Thu hồi thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia BHYT, nộp cho cơ quan BHXH để điều chỉnh số phải thu (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp hằng tháng).”

Vì vậy, việc doanh nghiệp thu hồi lại thẻ BHYT của bạn là đúng theo quy định.

Video liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan