Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng

Nội dung bài viết

Ngày 15/8/2017, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Theo đó:

-Người sử dụng lao động khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử trước ít nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì đề nghị bổ sung.

- Sau khi nhận được trả lời hồ sơ phù hợp, người sử dụng lao động nộp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

- Cơ quan cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 02/10/2017.

Tải văn bản tại đây: Thông tư số 23.2017.TT-BLĐTBXH

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan