Hợp đồng thời vụ có được ký một năm hay không?

Nội dung bài viết

Hợp đồng thời vụ được quy định trong Bộ Luật lao động (BLLĐ) theo điểm c, khoản 1. Điều 22 BLLĐ 2012 là dạng hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, nếu xác định là hợp đồng lao động theo mùa vụ thì doanh nghiệp chỉ có thể ký được với người lao động thời hạn dưới 12 tháng.

Việc ký hợp đồng này chỉ được phép KÝ THÊM lần thứ 2. Nếu hết hạn hợp đồng thứ 2 mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc doanh nghiệp tiếp tục ký thêm lần thứ 3 thì hợp đồng thứ 3 này sẽ mặc nhiên chuyển thành hợp đồng xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan