Hòa giải thành nhưng thực hiện không đúng, có thể khởi kiện NSDLĐ?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Công ty cho nghỉ việc trái phép, sau đó người lao động nhờ Phòng Lao động quận can thiệp và 2 bên ký biên bản hòa giải thành. Sau đó, công ty chuyển tiền nhưng không gửi Quyết định thôi việc và chốt sổ lao động hơn 6 tháng. Sau khi kiện ra Tòa án thì công ty giải quyết, và người lao động yêu cầu bồi thường: tiền phép năm chưa thanh toán, tiền những trợ cấp thất nghiệp do công ty giải quyết trễ nên không đăng ký được, và tiền những ngày nghỉ do công ty không gửi Quyết định thôi việc. Sau đó Tòa án bác yêu cầu do 2 bên đã hòa giải thành (dù công ty thực hiện trễ ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người lao động). Xin hỏi: Tòa án bác đơn với lý do các bên đã hòa giải thành là đúng hay sai?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 thì:

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Như vậy, chậm nhất là 1 tháng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với bạn thì công ty phải thanh toán đầy đủ các khoản mà bạn được hưởng, sổ bảo hiểm và các giấy tờ của người lao động. Nếu công ty không chịu trả thì bạn có quyền khởi kiện ra tòa án quận, huyện nơi công ty bạn đăng ký trụ sở.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì việc hòa giải giữa bạn và công ty được diễn ra với người hòa giải là Phòng lao động tức là đây là hòa giải trước tố tụng, kết quả hòa giải không có tính cưỡng chế thi hành bởi quyền lực nhà nước do vậy bên công ty đã không thực hiện những gì hai bên đã thỏa thuận. Khi kết quả hòa giải ngoài tố tụng không được thực hiện, bạn có quyền khởi kiện ra tòa và tòa án sẽ thụ lý giải quyết như một vụ việc kiện về lao động như bình thường. Do vậy, tòa án bác yêu cầu của bạn là sai quy định của pháp luật. Nếu bạn gửi lại đơn khởi kiện mà tòa án tiếp tục không chấp nhận bạn có thể gửi khiếu nại lên cơ quan tòa án cấp cao hơn để đòi hỏi quyền lợi của mình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan