Hồ sơ xin Giấy phép lao động gồm những tài liệu nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Đề nghị SBLAW cho chúng tôi biết Hồ sơ xin Giấy phép lao động gồm những tài liệu nào?

Trả lời: Hồ sơ xin giấy phép lao động, khách hàng vui lòng cung cấp các văn bản sau đây:

– Chấp thuận của UBND thành phố về kế hoạch sử dụng lao động – Hai bản sao công chứng.

– Hộ chiếu của người lao động – Hai bản sao công chứng. Nếu công chứng ở nước ngoài (không công chứng ở đại sứ quán Việt Nam) thì cần phải nộp bản hợp pháp hóa lãnh sự.

– Bằng đại học của người lao động – Hai bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự.

– Xác nhận không phạm tội (lý lịch tư pháp). Nếu văn bản này do nước ngoài cấp, khách hàng vui lòng cung cấp 02 bản hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu văn bản này do Việt Nam cấp (lý lịch tư pháp), thì cần 02 bản gốc.

– Xác nhận kinh nghiệm làm việc của người lao động trong lĩnh vực tương đương. 02 bản gốc. Nếu là công ty ở nước ngoài xác nhận thì cần phải hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu là công ty ở Việt Nam xác nhận thì đi kèm cần có bản sao công chứng Giấy phép lao động hoặc công văn xác nhận miễn giấy phép lao động với thời hạn phù hợp với thời gian làm việc của người lao động theo xác nhận kinh nghiệm làm việc đó.

– 02 ảnh chân dung 4×6, ảnh màu, chụp mặt trước, không đeo kính, không đội mũ, không cười, nền trắng.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có): Mỗi tài liệu cần 02 bản sao công chứng.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư về việc xin Giấy phép lao động tại Việt Nam.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan