Hộ kinh doanh phụ tùng ô tô phải nộp những loại thuế gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hộ gia đình tôi muốn kinh doanh phụ tùng ô tô, doanh thu là 200 triệu đồng – 250 triệu đồng/tháng. Tôi muốn hỏi 1 tháng tôi sẽ phải đóng bao nhiêu loại thuế và số tiền thuế phải đóng là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể thì sẽ phải nộp những loại thuế sau: thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định pháp luật, nếu doanh thu của bạn dưới 100 triệu đồng/năm thì bạn sẽ được miễn thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn kinh doanh phụ tùng ô tô với hình thức là hộ gia đình, doanh thu là 200 triệu đồng – 250 triệu đồng/tháng. Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh hộ kinh doanh phụ tùng ô tô gồm:

+ Thuế giá trị gia tăng:

Theo mục 1 Phụ lục bảng danh mục ngành nghề tình thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

“1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ 1%

– Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng)”.

Như vậy, trường hợp của bạn là kinh doanh phụ tùng ô tô theo đó tỷ lệ tính Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % GTGT trên doanh thu x Doanh thu = 1% x Doanh thu.

+ Thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC có quy định về biểu thuế suất thuế GTGT và thuế TNCN quy định như sau:

Thuế suất 0,5% áp dụng trong trường hợp sau:

– Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng).

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp của nhà bạn là kinh doanh phụ tùng ô tô thuộc ngành nghề phân phối, cung cấp hàng hóa nên sẽ đóng thuế TNCN là 0,5%.

+ Thuế môn bài:

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC thì Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài như sau:

“2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm”.

Như vậy, với mức doanh thu 200-250 triệu/ tháng thì doanh thu hàng năm là khoảng 2,4 – 3 tỷ/ năm, do đó thuế môn bài là 1.000.000 VNĐ/năm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan