Trong thời gian qua, SBLAW luôn chú trọng hơp tác với các trường đại học đặc biệt là các trường có đào tạo ngành luật để hỗ trợ cung cấp giảng viên, hỗ trợ nơi thực tập cho các sinh viên

SBLAW coi đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Mời Quý vị xem phóng sự tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn