Hết thời hạn hợp đồng vẫn tiếp tục làm việc thì giải quyết như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng lao động 2 năm với công ty, sau khi kết thúc hợp đồng do khối lượng công việc lớn hơn nên công ty giữ tôi lại tiếp tục làm việc 2 tháng. Xin hỏi tôi có quyền yêu cầu công ty ký kết hợp đồng lao động không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

“ Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

………………………………………………………………..

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

Theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động hết hạn, nếu không ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Như vậy, trong trường hợp bạn và công ty không ký hợp đồng lao động mới và bạn vẫn làm việc hai tháng thì hợp đồng lao động đã giao kết ký sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn..

Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội – Văn phòng luật uy tín

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan