Hậu quả pháp lý khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi vừa hết thời gian nghỉ thai sản và đang chuẩn bị quay lại công ty làm việc thì được công ty báo là đã có người thay thế và chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Theo tôi tìm hiểu theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 BLLĐ 2012 thì NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lao động đang hưởng chế độ nghỉ thai sản. Vậy công ty sẽ phải trả tôi những khoản gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
  2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.
  3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
  4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
  5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.”

Như vậy, công ty này phải nhận lại bạn vào làm việc do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày bạn không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Nếu bạn không đồng ý quay lại làm việc thì công ty phải trả thêm trợ cấp thôi việc.

Trường hợp công ty vẫn nhất quyết không nhận lại thì ngoài những khoản bồi thường và trợ cấp thôi việc phía trên, công ty phải bồi thường thêm cho bạn 1 khoản nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan