Hạch toán chi phí liên hoan công ty thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty có phản sinh tiền thưởng cho các bộ phận, tuy nhiên bên em sẽ vướng vấn đề như sau:

Nếu là tiền thưởng thì phải có danh sách đối tượng nhận tiền thưởng cụ thể và sẽ phát sinh thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng nhận thưởng  trong khi đó khoản chi phí này là chi phí chung của cả bộ phận.

Nếu trong trường hợp tập thể có tổ chức liên hoan hoặc có hoạt động chung và lấy hóa đơn về thanh toán vậy có cần viết danh sách những người tham gia không? Trong trường hợp này có phát sinh thuế TNCN cho những người tham gia không?

Nếu không tính thuế TNCN mà chính vào chi phí chung của bộ phận thì tính như nào?

Trả lời: Về vấn đề này, SBLAW trả lời như sau:

Trong trường hợp ghi là tiền thưởng thì phải có danh sách đính kèm những người được nhận thưởng và sẽ phát sinh thuế thu nhập cá nhân của những người nhận thưởng. Nếu tập thể có tổ chức liên hoan hoặc có hoạt động chung như đi du lịch, hoặc mua quà tặng v.v. thì:

+ Nếu ghi rõ danh sách những người được thụ hưởng (ví dụ, Nguyễn Thị A, Trần Văn B, Nguyễn Văn C...) thì cá nhân những chị A, anh B, anh C trong danh sách sẽ vẫn chịu thuế thu nhập cá nhân.

+ Nếu hóa đơn chỉ xuất chung cho công ty, không ghi rõ người được thụ hưởng thì tính vào chi phí chung của Công ty, không tính thuế thu nhập cá nhân của những người thụ hưởng.

Mời xem thêm:

Tư vấn luật tài chính và ngân hàng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan