Giấy ủy quyền đăng ký thương hiệu độc quyền

Nội dung bài viết

S&B Law là đơn vị tư vấn sở hữu trí tuệ, đại diện cho khách hàng đăng ký và bảo hộ thương hiệu cho khách hàng tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, để được đăng ký, Khách hàng cần ký Giấy ủy quyền với nội dung dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, người ký tên dưới đây:

đại diện cho:

Địa chỉ:

Tại đây uỷ quyền cho: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B

Địa chỉ:Tâng 18, Hupulico Complex, số 85, Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Được thay mặt tôi tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp của Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu tại Việt Nam bao gồm các công việc sau:

 

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu/kiếu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích
Nộp đơn đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng/li xăng nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp;
Nộp đơn ghi nhận việc sửa đổi đơn và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích;
Nộp đơn yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ và/hoặc bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích
Nộp đơn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp
Nộp đơn phản đối và/hoặc đề nghị hủy bỏ hiệu lực của đơn và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp;
Tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tôi/chúng tôi.

theo đúng pháp luật hiện hành.

Vì vậy, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B được phép soạn các giấy tờ cần thiết, nộp hay rút lại các giấy tờ, tài liệu, dịch các giấy tờ tài liệu, nộp các khoản lệ phí, và thực hiện tất cả các công việc cần thiết cho việc đăng ký cũng như các công việc khác liên quan đến việc bảo hộ pháp lý các quyền sở hữu trí tuệ nêu trên.

Hà Nội ngày ……. tháng ……năm 2013

CÔNG TY

(Ký/đóng dấu)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan