Giao kết hợp đồng với nhân viên khi mua lại công ty

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Hoa, ở Hà Nội. Quý công ty cho mình hỏi: Nếu công ty mình mua công ty khác và công ty không muốn giữ tất cả nhân viên của công ty đó thì có được không? Hoặc nếu ép buộc phải giữ, thì mình có thể trả 2 tháng lương và cho họ đi không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 không có khái niệm mua lại doanh nghiệp, chỉ có các khái niệm: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. Trong trường hợp của bạn có thể hiểu công ty bạn nhận sáp nhập công ty khác. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì công ty bạn phải có trách nhiệm đối với người lao động, cụ thể như sau:

Điều 45 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”.

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật trên thì công ty bạn phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Nếu công ty bạn không sử dụng được hết người lao động thì công ty bạn phải tiến hành xây dựng và lập phương án sử dụng lao động. Sau khi lập phương án sử dụng lao động mà vẫn không sử dụng hết người lao động thì công ty bạn có quyền cho người lao động thôi việc và phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho họ, cụ thể Điều 49 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan