Giám đốc cho nghỉ làm để xem bóng đá có được tính lương không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Thanh, ở Hà Nội. Vừa rồi công ty tôi có cho nhân viên nghỉ để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Cho tôi hỏi: Như vậy, những ngày nghỉ đó có được hưởng lương hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Người lao động được nghỉ làm việc nhưng vẫn được hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nghỉ hằng năm

Căn cứ theo khoản 1 điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Theo quy định trên thì người lao động khi làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì sẽ được hưởng nguyên lương trong điều kiện làm việc bình thường là 12 ngày làm việc. Nếu làm việc có thâm niên làm việc thì cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày theo quy định tại điều 112 Bộ luật Lao động 2012

Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Trường hợp 2: Nghỉ lễ, tết

Điều 115. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Nếu nghỉ vào những ngày được quy định tại khoản 1 điều 115 Bộ luật lao động 2012 và với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ quy định tại khoản 2 điều này sẽ được nghỉ làm việc nhưng vẫn được hưởng hương.

Trường hợp 3: Nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Trường hợp thứ 3 khi người lao động nghỉ việc mà vẫn được hưởng nguyên lương được quy định tại khoản 1 điều 116 thì vẫn được hưởng lương.

Như vậy, khi giám đốc công ty bạn cho nhân viên nghỉ việc để xem bóng đá thì không thuộc một trong ba trường hợp trên nên sẽ không được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, có thể sự thỏa thuận giữa giám đốc và nhân viên thì vẫn có thể được hưởng lương cho ngày nghỉ đó tùy tình hình thực tế của công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan