Giải quyết thế nào khi công ty ngừng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Ông A có ký hợp đồng làm nhân viên bảo vệ cho công ty. Thời gian đầu, ông A được đóng BHXH, BHYT, nhưng vừa qua công ty đã ngừng đóng BHXH, BHYT cho ông. Xin hỏi: Công ty làm như vậy có vi phạm luật lao động không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 186 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định:

“1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động …”.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tỷ lệ đóng BHXH là 26%; trong đó, người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 18% (bao gồm: 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Về BHYT, theo quy định của Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, tỷ lệ đóng BHYT là 4,5%; trong đó, người lao động đóng 1,5%; người sử dụng lao động đóng 3%.

Về BHTN, theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làm năm 2013, tỷ lệ đóng BHTN là 2%; trong đó, người lao động đóng 1%; người sử dụng lao động đóng 1% tiền lương tháng. Ngoài ra, ngân sách Nhà nước Trung ương hỗ trợ tối đa không quá 1% tiền lương tháng đóng BHTN.

Căn cứ các quy định nêu trên, tổng tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN là 32,5%, trong đó, doanh nghiệp sử dụng lao động đóng 22%; người lao động đóng 10,5% tiền lương tháng.

Việc Công ty ngừng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với ông A là vi phạm pháp luật. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ông A cần có ý kiến với người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc đề nghị Chủ tịch công đoàn công ty có kiến nghị yêu cầu công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan