Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có giá trị trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Khi hết thời hạn 10 năm nêu trên, chủ sở hữu Giấy chứng nhận phải tiến hành làm thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian và thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:

Gia hạn nhãn hiệu

1-Hiệu lực văn bằng

Nhãn hiệu được đăng ký có thời hạn bảo hộ 10 năm và có thể được gia hạn liên tục, mỗi lần gia hạn là 10 năm tiếp theo.

2-Khi nào cần gia hạn?

06 tháng trước khi nhãn hiệu hết thời hạn bảo hộ 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

Ví dụ: Nhãn hiệu được nộp này 19/7/2002 thì nhãn hiệu sẽ hết hiệu lực vào ngày 19/7/2012. Do đó, phải nộp phí gia hạn trong khoảng thời gian từ 19/01/2012.

3-Tài liệu cần gia hạn

Giấy ủy quyền (Theo hướng dẫn của SBLAW)

Bản gốc văn bằng bảo hộ

4- Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW về việc đăng ký nhãn hiệu trên truyền hình:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan