Duy trì và phát triển nhãn hiệu tập thể Bưởi Chương Mỹ

Nội dung bài viết

Công ty tư vấn SBLAW hoàn thiện logo của nhãn hiệu sản phẩm tập thể “Bưởi Chương Mỹ” cùng các thủ tục hành chính khác để trình lên Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Toàn huyện Chương Mỹ hiện có khoảng 300 ha trồng Bưởi nằm tập trung ở thị trấn Xuân Mai, các xã Nam Phương Tiến, Trần Phú, Đồng lạc, Văn Võ, Hữu Văn, Mỹ Lương.

Trong thời gian qua, Hội nông dân huyện đã cùng Hội nông dân các xã có diện tích trồng Bưởi tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tham gia thực hiện xây dựng nhãn hiệu, đồng thời tiến hành lấy phiếu điều tra chất lượng đối với 350 hộ trồng Bưởi với diện tích là 65 ha.

Hội nông dân huyện Chương Mỹ cũng đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng bản đồ vùng Bưởi của huyện và phối hợp Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội, Công ty tư vấn SBLAW hoàn thiện logo của nhãn hiệu sản phẩm tập thể “Bưởi Chương Mỹ” cùng các thủ tục hành chính khác để trình lên Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam xem xét phê duyệt.

Bên cạnh việc tiến hành bảo hộ nhãn hiệu tập thể, hang năm, UBND Huyện cũng rất quan tâm tới công tác phổ biến, tuyên truyền và đào tạo cho các thành viên sử dụng thương hiệu bưởi Chương Mỹ nhằm duy trì và phát triển thương hiệu.

Các luật sư SBLAW sẽ cùng phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức hội thảo nhằm hướng dẫn những quy định của pháp luật về nhãn hiệu tập thể và đặc biệt là phổ biến những quy định của quy chế bảo hộ nhãn hiệu tập thể đã được các thành viên đồng ý.

Ngoài hoạt động xác lập quyền, hoạt động duy trì và phát triển cũng rất quan trọng cho các địa phương sở hữu nhãn hiệu tập thể.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan