Đơn vị nào đủ thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Hiện gia đình tôi đang làm thủ tục đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mới do GCN đang có đã cũ. Đến hôm ủy ban hẹn đo đạc thì phát hiện hộ X đang tiến hành xây tường gạch theo đường chấm đỏ nằm trong diện tích đất nhà tôi. Ngay lúc đó tôi đã gửi Đơn khiếu nại đến UB phường và UB phường báo là có lập Biên bản đình chỉ thi công và được hộ X ký tên. Vấn đề là sau Biên bản đó thì việc xây dựng vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi muốn hỏi là việc làm của hộ X là đúng hay sai? và việc tôi cung cấp bản vẽ thế này có khả năng bảo vệ quyền lợi của tôi đối với diện tích đất tôi được cấp quyền sử dụng khi diễn ra hòa giải không? Nếu hộ X vẫn không tháo dỡ thì tôi phải tiếp tục khiếu nại ở Tòa án sau khi hòa giải ở UB phường phải không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì gia đình hàng xóm có hành vi xây dựng lấn chiếm sang phần đất được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn, việc lấn chiếm này là sai so với quy định của pháp luật. Đối với trường hợp này bạn có thể cung cấp bản đồ địa chính phần đất của bạn để chứng minh về quyền sử dụng đất của gia đình. Nếu sau khi Ủy ban phường nơi có đất đã lập biên bản mà gia đình hàng xóm vẫn tiếp tục xây dựng thì gia đình bạn có thể làm đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai ra ủy ban nhân dân phường nơi có đất để được hòa giải theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai 2013. Cụ thể:

Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong trường hợp sau khi hòa giải ở địa phương mà hai bên chưa giải quyết được tranh chấp thì bên có quyền gửi đơn trực tiếp lên cơ quan cấp trên là Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc Tòa án nhân dân quận, huyện nơi có đất để yêu cầu giải quyết. Cụ thể thì Điều 203 quy định như sau >> Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan