Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Doanh nghiệp tôi có một người lao động, người này bắt đầu nghỉ ngày 29/10/2015 nhưng chỉ thông báo trước một ngày lấy lý do cả bố và mẹ ốm phải chăm sóc, nhưng khi được yêu cầu cung cấp bệnh án để chứng minh, người lao động không đưa ra và đồng ý bồi thường hợp đồng.

Theo pháp luật hiện hành thì người lao động phải bồi thường theo khoản 1,2 điều 43 bộ luật lao động, nhưng công ty chúng tôi phải làm những thủ tục gì để sau này không xảy ra các vấn đề pháp lý về sau.

Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, luật sư trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì đối với trường hợp Người lao động làm việc theo hợp đồng có xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng theo công việc có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn khi có các căn cứ sau đây:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động (báo trước tối thiểu là 3 ngày);

- Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động (báo trước tối thiểu là 3 ngày);

- Bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc (báo trước tối thiểu là 3 ngày);

- Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn; Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc hoặc gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động (Thời gian báo trước là 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng);

- Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước (Thời gian báo trước là 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng);

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (thời gian báo trước theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh);

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục (báo trước tối thiểu là 3 ngày).

Đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn thì thời gian báo trước là 45 ngày.

2. Trong trường hợp Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng lý do theo quy định nêu trên (trừ trường hợp người lao động làm việc theo Hợp đồng không xác định thời hạn), người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động (Khoản 1, Điều 43 Bộ luật lao động 2012). Đối với trường hợp, người lao động nghỉ việc theo đúng các căn cứ quy định nêu trên nhưng vi phạm về thời hạn báo trước thì người lao động phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước (Khoản 2, Điều 43, Bộ luật lao động 2012).

3. Các thủ tục khác khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp có thể thực hiện theo quy định bình thường (Ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động căn cứ trên nguyện vọng xin nghỉ của người lao động, ghi rõ quyền lợi mà họ được hưởng, các biện pháp phạt (nếu có); đăng ký báo giảm số lượng lao động với bảo hiểm xã hội và hoàn tất thủ tục trả lại sổ bảo hiểm xã hội và thu lại thẻ bảo hiểm y tế, nếu thẻ đó còn đang trong thời gian có hiệu lực).

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan