Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do cá nhân

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Minh. Hiện tại tôi đang làm việc cho công ty X. Vì lý do cá nhân nên tôi định xin thôi việc ở công ty. Nhưng trước đó, tôi đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm với công ty và tính đến nay tôi đã làm việc được 2 năm. Nếu tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì sẽ có hậu quả gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điểm d khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; …”.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên nếu người lao động có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Theo Khoản 2 Điều 11 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

- Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;

- Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc;

- Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

* Trường hợp 1: Bạn thuộc một trong những trường hợp tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 05/2015 và báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày làm việc thì bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật và sẽ được hưởng các quyền lợi khi nghỉ việc.

* Trường hợp 2: Bạn không thuộc một trong những trường hợp tại Khoản 2 Điều 11 hoặc không báo người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày làm việc thì bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo đó, người lao động sẽ có nghĩa vụ sau:

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này”.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan