Đối tượng nào được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang tìm kiếm công việc làm và thấy các trang tuyển dụng có ghi là quyền lợi đối với lao động là đóng BHXH. Xin hỏi đối tượng nào được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.”

Như vậy các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam và thuộc các trường hợp sau:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ ba tháng trở lên hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Cán bộ, công chức, viên chức

- Người làm việc trong ngành quân đội nhân dân và ngành công an nhân dân

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng lương

- Người hoạt động không chuyên trách xã phường, thị trấn

Tư vấn luật - Thủ tục mua xe của nhà nước Thủ tục khi mua 1 chiếc xe thuộc quyền của nhà nước cũng như như việc người nước ngoài định cư tại Việt Nam mua xe để xử dụng lâu dài cần lưu ý nhưng điều gì . Tất cả sẽ được luật sư Nguyễn Thanh Hà giám đốc công ty luật SB Law giải đáp ...

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan