Doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Nội dung bài viết

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH).

Vì vậy, dù người lao động không muốn hoặc chưa muốn tham gia BHXH nhưng họ vẫn là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH.

Người sử dụng lao động và ngưòi lao động không được thỏa thuận trái quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Hành vi thỏa thuận không đóng hoặc chưa đóng BHXH còn bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 95 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan