Doanh nghiệp sản xuất phần mềm có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty sản xuất phần mềm cho thị trường nước ngoài. Cho mình hỏi: Công ty mình có được hưởng ưu đãi gì về thuế TNDN không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm được áp mức thuế suất 10% đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 15 năm.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định:

“Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 điều 19 thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

Theo quy định trên, các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, kể từ lúc thành lập, sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:

-Năm thứ 1 đến năm thứ 4: Miễn thuế Thu nhập Doanh nghiệp

– Năm thứ 5 đến năm thứ 13: Giảm 50% thuế Thu nhập Doanh nghiệp với thuế suất 10%, tức chỉ phải nộp 5%

– Năm thứ 14 và 15: Nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp với thuế suất 10%

-Từ năm thứ 16: Nộp 100% thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông

*Thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế:

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 78/2013/TT-BTC quy định về thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định”.

Như vậy, công ty bạn tự tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi được hưởng ưu đãi. Cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của báo cáo thuế, số thuế công ty bạn phải nộp và xử phạt nếu phát hiện vi phạm.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan