Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Hưởng, ở Hà Nội. Mình đang làm cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty đang muốn mua một mảnh đất ở Hà Nội để làm xưởng sản xuất có được hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, công ty có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 191 Luật đất đai năm 2013:

"1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.”

Do vậy, Công ty của bạn là công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không được nhận quyền sử dụng đất, hay nói cách khác công ty bạn không được mua đất để làm xưởng sản xuất.

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp nước ngoài

Thứ hai, Nhà nước cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất

Hiện nay Pháp Luật đất đai quy định, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thuê đất trực tiếp từ nhà nước, đây thực chất là hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013 quy định: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ” (quy định cụ thể tại Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). Điểm đ Khoản 2 Điều 174: "Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật”.

Do đó, ngoài các quyền góp vốn, chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất thì các tổ chức kinh tế trong nước cũng như liên doanh không có quyền cho thuê lại đất cho doanh nghiệp nước ngoài. Trường hợp của công ty bạn có thể lựa chọn hình thức thuê đất từ nhà nước, thời hạn thuê tối đa không quá 50 năm.

>> Tham khảo thêm : Dịch vụ giải quyết tranh chấp tại toà án

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan