Doanh nghiệp có được phép sử dụng đồng thời hai hình thức trả lương cùng một thời điểm không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Cho tôi hỏi: Doanh nghiệp có được phép sử dụng đồng thời cả 2 hình thức trả lương (theo thời gian và theo sản phẩm) vào cùng 1 thời điểm khi trả lương cho người lao động không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 94 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

Dẫn chiếu Điều 22 Nghị định 05/2015/NĐ-CPĐiều 4 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

- Trả lương theo thời gian:

+ Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

+ Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

+ Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn; tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng có ít nhất 04 ngày làm việc.

+ Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định của Bộ luật Lao động 2012.

- Trả lương theo sản phẩm được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

Theo Điều 15 Bộ luật lao động năm 2012:

“Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”.

Pháp luật không có quy định nào cấm người sử dụng lao động thực hiện việc áp dụng 02 hình thức trả lương cùng một thời gian. Do đó, doanh nghiệp được phép sử dụng đồng thời cả 2 hình thức trả lương (theo thời gian và theo sản phẩm) vào cùng 1 thời điểm khi trả lương cho người lao động và phải được thể hiện trong hợp đồng khi kí kết với người lao động. Và vẫn phải bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của chính phủ; và các quy định khác của pháp luật lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan