Doanh nghiệp cho nhân viên trong công ty vay tiền

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp, muốn tìm hiểu về hoạt động công ty cho nhân viên của công ty vay tiền, thì liệu hoạt động này có bị ấn định thuế không?
Chúng tôi có đọc một số thông tin, có thông tin nói sẽ phải đóng thuế, có thông tin nói không. Luật sư SBLAW có thể giải thích cho chúng tôi được không?
Ngoài ra, trong thực tế, SbLAW có biết công ty nào đã có hoạt động này chưa?
Luật sư trả lời: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 8, Điều 4, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 thì đây được coi là hoạt động cho vay của các đơn vị không phải là tổ chức tín dụng.
Hoạt động này vẫn được chấp nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam, tuy nhiên, với điều kiện:
Tiền cho vay phải là nguồn vốn nhàn rỗi (vốn tự có của doanh nghiệp), không phải là nguồn vốn doanh nghiệp đi huy động hoặc đi vay của bên khác.

Lợi nhuận từ hoạt động cho vay sẽ bị đánh thuế thu nhập doanh nghiệp như bình thường.
Theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp cho người lao động hoặc thậm chí là người quản lý của doanh nghiệp vay, thì bên thuế thường ấn định mức lãi suất cho vay tối thiểu là 6%/01 năm (kể cả theo hợp đồng cho vay ký kết giữa 2 bên, doanh nghiệp và người lao động xác định lãi vay là 0%).
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan