Câu hỏi:

Công ty tôi muốn cho những đối tượng lớn tuổi, sức khỏe yếu ra giám định y khoa để nghỉ hưu sớm có đúng quy định không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn muốn cho những đối tượng lớn tuổi, sức khỏe yếu đi giám định y khoa để nghỉ hưu sớm. Đây là trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động thì phải đáp ứng quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưuĐiều kiện về tuổi đời đối với namĐiều kiện về tuổi đời đối với nữ
2016Đủ 51 tuổiĐủ 46 tuổi
2017Đủ 52 tuổiĐủ 47 tuổi
2018Đủ 53 tuổiĐủ 48 tuổi
2019Đủ 54 tuổiĐủ 49 tuổi
Từ 2020 trở điĐủ 55 tuổiĐủ 50 tuổi

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Nếu người lao động của bạn thuộc một trong các trường hợp trên thì sẽ được nghỉ hưu sớm do bị suy giảm khả năng lao động.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn