Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ là gì

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ là gì?

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan