Điều kiện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Jack, tôi mới trúng tuyển vào vị trí giám đốc điều hành của 1 doanh nghiệp tại Việt Nam. Xin hỏi, điều kiện để được cấp Giấy phép lao động là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì điều kiện để cấp giấy phép lao động là:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

- Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

- Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

- Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

tu van doanh nghiep,nợ bảo hiểm xã hội,người lao động, quyền lợi người lao động

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan