Dịch vụ rà soát và dịch thuật hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Nội dung bài viết

Trong hoạt động thương mại quốc tế, việc có một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam.

SBLaw là một công ty luật chuyên nghiệp, có đội ngũ luật sư am hiểu về pháp luật hợp đồng, tinh thông ngoại ngữ, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ rà soát và dịch thuật các hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác quốc tế.

PHẠM VI CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

Rà soát các điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa khách hàng và đối tác quốc tế với mục tiêu bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng..

Việc rà soát đối với mỗi hợp đồng được tiến hành hai lần:

Lần thứ nhất: SB Law sẽ điều chỉnh và sửa đổi các điều khoản bất lợi và bổ sung những điều khoản có lợi cho khách hàng dựa trên hợp đồng mẫu do khách hàng cung cấp.

Lần thứ hai: Trong trường hợp khách hàng có ý kiến bổ sung, thay thế các điều khoản trong hợp đồng đã rà soát lần thứ nhất, S&B Law sẽ tiến hành sửa chữa và hoàn thiện theo ý kiến của Quý Công ty để tạo thành một bản hợp đồng hoàn chỉnh.

Tiến hành dịch thuật hợp đồng từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh.

>> Xem thêm: Tư vấn hợp đồng quốc tế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan