Địa điểm kinh doanh là gì? Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Nội dung bài viết

Địa điểm kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Việc lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp là yếu tố then chốt góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Bài viết này sẽ trình bày về khái niệm địa điểm kinh doanh, các tiêu chí lựa chọn địa điểm kinh doanh hiệu quả và những lưu ý quan trọng khi quyết định chọn địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phù hợp với quy hoạch đô thị, khu vực quy hoạch chi tiết khu phố, thị trấn: Địa điểm kinh doanh phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định về quản lý đất đai cấp phép sử dụng đất, giấy phép xây dựng phù hợp với quy hoạch đô thị, khu vực quy hoạch chi tiết khu phố, thị trấn.
 • Đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, an ninh trật tự: Địa điểm kinh doanh phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.
 • Không vi phạm quy định về cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật: Địa điểm kinh doanh không được phép đặt tại những nơi bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Địa điểm kinh doanh là gì
Địa điểm kinh doanh là gì?

Mở địa điểm kinh doanh ở đâu?

Doanh nghiệp có thể mở địa điểm kinh doanh tại các địa điểm sau:

 • Tại trụ sở chính của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể mở địa điểm kinh doanh tại trụ sở chính của mình.
 • Tại địa điểm khác trụ sở chính của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể mở địa điểm kinh doanh tại địa điểm khác trụ sở chính của mình trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tại địa điểm khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính: Doanh nghiệp có thể mở địa điểm kinh doanh tại địa điểm khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của doanh nghiệp với địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ sau đối với địa điểm kinh doanh:

 • Đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Công khai thông tin về địa điểm kinh doanh: Doanh nghiệp phải công khai thông tin về địa điểm kinh doanh trên biển hiệu, bảng hiệu của doanh nghiệp; trên hóa đơn, chứng từ thanh toán; trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (nếu có).
 • Cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh khi có thay đổi: Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh khi có thay đổi với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số quy định khác liên quan đến địa điểm kinh doanh như:

 • Quy định về diện tích tối thiểu của địa điểm kinh doanh: Diện tích tối thiểu của địa điểm kinh doanh được quy định cụ thể đối với từng ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Quy định về trang thiết bị, cơ sở vật chất tối thiểu của địa điểm kinh doanh: Trang thiết bị, cơ sở vật chất tối thiểu của địa điểm kinh doanh được quy định cụ thể đối với từng ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Quy định về việc kiểm tra, giám sát địa điểm kinh doanh: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Trách nhiệm của doanh nghiệp với địa điểm kinh doanh
Trách nhiệm của doanh nghiệp với địa điểm kinh doanh

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Thứ nhất, về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh, bạn cần thực hiện như sau:

Căn cứ thành lập địa điểm kinh doanh

Căn cứ theo khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc thông báo thành lập địa điểm kinh doanh như sau:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Nội dung thông báo gồm:

 • Mã số doanh nghiệp;
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
 • Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 • Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
 • Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối vớitrường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Nộp kèm theo Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp là bước đầu tiên quan trọng trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố về vị trí địa lý, cơ sở vật chất, hạ tầng, chi phí thuê mặt bằng, đối tượng khách hàng tiềm năng, v.v. để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Việc đầu tư đúng đắn vào địa điểm kinh doanh sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn từ các chuyên gia về lĩnh vực này.

Tham khảo thêm >> Thủ tục đăng ký chi nhánh công ty

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan