Chi nhánh công ty là gì? Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Nội dung bài viết

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được thành lập tại địa bàn khác trụ sở chính của doanh nghiệp. Việc thành lập chi nhánh công ty mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như mở rộng thị trường, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, v.v. Vậy chi nhánh công ty là gì? Thủ tục thành lập chi nhánh công ty như thế nào? Hãy cùng SBLAW tìm hiểu chi tiết dưới đây.

Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty là gì - Thủ tục thành lập chi nhánh công ty
Chi nhánh công ty là gì? Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Đặc điểm của chi nhánh công ty

Dưới đây là những đặc điểm nổi bật của 1 chi nhánh công ty:

Đặc điểm của chi nhánh công ty:

 • Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp:
 • Chi nhánh không có tư cách pháp nhân, mà hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh.
 • Chi nhánh không được tự mình thực hiện các hành vi pháp lý mà pháp luật quy định chỉ doanh nghiệp mới được thực hiện.

Có trụ sở tại địa bàn khác trụ sở chính của doanh nghiệp:

 • Chi nhánh phải có địa điểm hoạt động cụ thể và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh.
 • Chi nhánh có thể mở chi nhánh của chi nhánh.
 • Hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của doanh nghiệp:
 • Doanh nghiệp có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
 • Doanh nghiệp có quyền quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của chi nhánh.
 • Chi nhánh phải thực hiện theo chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Có con dấu và tài khoản riêng:

 • Chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, trên đó ghi rõ tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, mã số thuế chi nhánh, con dấu chi nhánh.
 • Chi nhánh được mở tài khoản ngân hàng riêng để thực hiện các hoạt động thanh toán.

Có thể mở chi nhánh của chi nhánh:

 • Chi nhánh chỉ được mở chi nhánh của chi nhánh khi đã được doanh nghiệp đồng ý và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh của chi nhánh có cùng đặc điểm như chi nhánh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chi nhánh công ty còn có một số đặc điểm khác như:

 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi nhánh phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh phải thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

Lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty mang lại rất nhiều lợi ích trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp. Dưới đây là những lợi ích chính:

 • Mở rộng thị trường hoạt động của doanh nghiệp.
 • Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp khác.
 • Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng hóa.
 • Gần gũi khách hàng hơn.
Đặc điểm và lợi ích của thành lập chi nhánh công ty
Đặc điểm và lợi ích của thành lập chi nhánh công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Để thành lập chi nhánh công ty quý khách có thể tham khảo quy trình thủ tục dưới đây:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 01/01/2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp và quản lý hộ kinh doanh
 • Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 27/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý con dấu của doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty:

 • Giấy đề nghị thành lập chi nhánh theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp hoặc quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp/hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản cam kết của người đứng đầu chi nhánh về việc chấp hành pháp luật.
 • Tài liệu khác (nếu có).

Thủ tục thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập chi nhánh cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định:

 • Đối với doanh nghiệp trong nước: Nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp thành lập chi nhánh tại nước ngoài: Nộp tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nơi doanh nghiệp dự kiến thành lập chi nhánh.
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh:
 • Khắc dấu chi nhánh.
 • Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh.
 • Báo cáo chi nhánh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Quy định pháp luật về thành lập chi nhánh

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh:

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ về Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh thì:

"Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 5. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành".
 6. Doanh nghiệp nước ngoài mua nhà tại Việt Nam được không?

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 và khoản 2 Điều 160 Luật nhà ở 2014:

"Điều 159: Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

 1. Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:
 2. b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài)”.

- Điều kiện để cá nhân nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

"Điều 160: Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Đối với tổ chức nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp”.

Theo quy định trên, cá nhân nước ngoài được phép mua nhà tại Việt Nam và điều kiện để mua căn nhà dùng vào việc kinh doanh thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đang hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty, pháp luật Việt Nam có quy định tại Khoản 1, 3, 4 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 33. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Thông tin đăng ký thuế;

g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện ...”.

Như vậy, để thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

- Thông báo lập chi nhánh

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của người đứng đầu chi nhánh (Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực – Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp)

Trên đây là những thông tin về chi nhánh là gì? Thủ tục thành lập chi nhánh công ty mà quý khách cần nắm rõ. Chi nhánh đã góp phần đáng kể vào việc mở rộng thị trường, tăng doanh thu và củng cố vị thế cạnh tranh của công ty. Nếu quý khách có thắc mắc gì về vấn đề thành lập chi nhánh vui lòng liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn từ các luật sư của chúng tôi.

Tham khảo thêm >> Thủ tục đăng ký kinh doanh

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan