Đi công tác có được tính là làm thêm giờ?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình là công ty TNHH, có trụ sở tại Hà Nội. Công ty mình có tài xế đi công tác với sếp. Cho mình hỏi: Khoảng thời gian từ 22h đến 6h chỉ ngủ ở khách sạn thôi không lái xe thì có được tính tiền làm thêm giờ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Bộ luật lao động 2012 về làm thêm giờ như sau:

“Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.”

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Được sự đồng ý của người lao động;

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

– Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Thời gian nghỉ bù theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động 2012 được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP. Theo đó, thời gian nghỉ bù được bố trí như sau:

– Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

– Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.

Như vậy, theo quy định trên, nếu trong hợp đồng lao động giữa lái xe và công ty không quy định về tiền lương trong khoảng thời gian đi công tác thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, nếu lái xe đi công tác 07 ngày liên tục trong tháng thì sẽ được bố trí để nghỉ bù, nếu không được bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan