Danh sách thành viên của hệ thống Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Nội dung bài viết

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu ra quốc tế, người nộp đơn nên xem xét danh sách các quốc gia mà mình muốn đăng ký ra nước ngoài.
Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh là không phải tất cả các quốc gia đều là thành viên của hệ thống Madrid., vì vậy, tại đây S&B Law đính kèm tài liệu về danh sách quốc gia thành viên để người nộp đơn xem xét.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan