Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc Bộ Xây dựng

Nội dung bài viết

Ngày 08/3/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 157/QĐ-BXD về Danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện (DVC) trực tuyến toàn trình.
Theo đó, danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình thuộc Bộ Xây dựng đơn cử như:

Lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc

- Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.
- Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.
- Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
- Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.
- Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).
- Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định.
- Thủ tục công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
- Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
- Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

 

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình thuộc Bộ Xây dựng
Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực vật liệu xây dựng

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
- Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng - Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
- Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
- Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

 

Tham khảo thêm >> Ban hành Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2023

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan