Ban hành Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2023

Nội dung bài viết

Ngày 13/03/2024, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2023 theo Quyết định 167/QĐ-BXD năm 2024. Chỉ số giá xây dựng quốc gia đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Một số khoản mục chi phí như: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, rà phá bom mìn và vật liệu nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với những dự án sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh) không đưa vào tính toán đối với chỉ số giá xây dựng quốc gia.

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng quốc gia theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/03/2024

Tham khảo >> Bất động sản và xây dựng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan