Đăng ký nhãn hiệu tại Tổ chức sở hữu trí tuệ Liên Minh Châu Phi (OAPI)

Nội dung bài viết

I. Giới thiệu chung:

Tổ chức Sở hữu trí tuệ OAPI (tiếng Pháp: Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle) được thành lập dựa trên Hiệp định Bangui, là cơ quan đăng ký sở hữu công nghiệp chính thức cho Liên minh các quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp, có trụ sở tại Yaounde, Cameroon.

Hiện nay tổ chức này có 16 quốc gia thành viên: Be-nin, Burkina Faso, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Cộng hòa Congo, Bờ Biển Ngà, Guinea Xích Đạo, Guinea, Guinea Bissau, Gabon, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo. Nhãn hiệu đã được đăng kí tại tại OAPI được bảo hộ trên toàn bộ các quốc gia thành viên.

II. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

1. Quy trình tiến hành

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

  • Kết quả của bước này là bản Thông báo kết quả tra cứu với ý kiến tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại OAPI. Việc thực hiện bước này là không bắt buộc, tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn, Quý khách hàng nên tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu.
  • Thời gian tiến hành: 10 - 15 ngày làm việc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

  • Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại OAPI.
  • Thời gian tiến hành: 28 – 30 tháng.

LƯU Ý: - Hồ sơ đăng ký có thể nộp qua đường bưu điện, fax hoặc nộp trực tiếp tại OAPI

  • Hồ sơ đăng ký bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ.

  • Khi nhãn hiệu đã được chấp thuận bảo hộ, Quý khách hàng sẽ nhận được Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sau đó là bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Thời gian tiến hành: 02 tháng.

LƯU Ý: Thời gian tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nêu trên chỉ mang tính chất ước lượng và có thể thay đổi một cách hợp lý nếu có phản đối đơn, sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan khác xảy ra trong quá trình tiến hành các thủ tục.

2. Các tài liệu cần thiết

  • Giấy ủy quyền theo mẫu của S&B Law.
  • Mẫu nhãn hiệu, bản mô tả nhãn hiệu. (Để thuận tiện, Quý khách hàng có thể gửi cho Chúng tôi file mềm)
  • Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan