Đăng ký nhãn hiệu tại Myanma

Nội dung bài viết

Thời gian tiến hành

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Kết quả của bước này là bản Thông báo kết quả tra cứu với ý kiến tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Myanma. Việc thực hiện bước này là không bắt buộc, tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn, Quý khách hàng nên tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành: 07-10 ngày làm việc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Nhãn hiệu của Myanma.
Thời gian tiến hành: 12 - 14 tháng.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Khi nhãn hiệu đã được chấp thuận bảo hộ, Quý khách hàng sẽ nhận được Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sau đó là bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Thời gian tiến hành: 02 tháng.

LƯU Ý: Thời gian tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nêu trên chỉ mang tính chất ước lượng và có thể thay đổi một cách hợp lý nếu có phản đối đơn, sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan khác xảy ra trong quá trình tiến hành các thủ tục.

Các tài liệu cần thiết

  • Giấy ủy quyền theo mẫu của S&B Law. (Giấy ủy quyền phải được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Mẫu nhãn hiệu. (Để thuận tiện, Quý khách hàng có thể gửi cho Chúng tôi file mềm)
  • Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu

LƯU Ý: Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nên được tiến hành 03 năm một lần.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan