Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan

Nội dung bài viết

Thời gian tiến hành
Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Kết quả của bước này là bản Thông báo kết quả tra cứu với ý kiến tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan Việc thực hiện bước này là không bắt buộc, tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn, Quý khách hàng nên tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành: 07-10 ngày làm việc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Nhãn hiệu của Đài Loan.

Thời gian tiến hành: 18 -21 tháng.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Khi nhãn hiệu đã được chấp thuận bảo hộ, Quý khách hàng sẽ nhận được Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sau đó là bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành: 02 tháng.

Các tài liệu cần thiết

  • Giấy ủy quyền theo mẫu của S&B Law.
  • Mẫu nhãn hiệu. (Để thuận tiện, Quý khách hàng có thể gửi cho Chúng tôi file mềm)
  • Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
  • Nếu Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan