Đăng ký nhãn hiệu tại Benelux

Nội dung bài viết

I. Giới thiệu chung

Beneluxlà liên minh của 3 nước láng giềng ở Tây Bắc của châu Âu bao gồm: Bỉ, Hà Lan và Luc-xem-bua. Tên của Liên minh được cấu tạo từ hai hoặc 3 chữ cái đầu tiên của mỗi nước trong tiếng Anh: Belgium Netherlands Luxembourg và đã được sử dụng lần đầu tiên trong thỏa thuận hải quan của Liên minh được ký vào năm 1944.

Cơ quan sở hữu trí tuệ của Benelux (BOIP – The Benelux Office for Intellectual Property) là cơ quan chính thức đăng ký nhãn hiệu và sáng chế tại Benelux. Tổ chức này được thành lập bởi Công ước Benelux về sở hữu trí tuệ, được ký kết ngày 25 tháng hai năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 9 năm 2006. Công ước Benelux Sở hữu trí tuệ thay thế Công ước Benelux về nhãn hiệu thương mại (1962) và Công ước Benelux về kiểu dáng (1966).

II. Thủ tục tiến hành

1. Quy trình tiến hành

Bước 1: Tra cứu

Kết quả của bước này là bản Thông báo kết quả tra cứu với ý kiến tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại BOIP. Việc thực hiện bước này là không bắt buộc, tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn, Quý khách hàng nên tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành:10 - 15 ngày làm việc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan sở hữu trí tuệ của Benelux.

Thời gian tiến hành: 04 – 06 tháng.

LƯU Ý: * Đối với đăng ký nhãn hiệu: - Trong trường hợp nhãn hiệu không thể đăng ký, lệ phí nộp đơn sẽ được trả lại. Trong trường hợp muốn đẩy nhanh quá trình đăng ký, Quỹ khách hàng sẽ phải thanh toán thêm khoản lệ phí Đăng ký nhanh.

- Hồ sơ đăng ký có thể nộp trực tuyến hoặc gửi bản giấy theo mẫu của BOIP (chỉ có mẫu tiếng Anh và tiếng Đức)

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ.

Khi nhãn hiệu đã được chấp thuận bảo hộ, Quý khách hàng sẽ nhận được Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sau đó là bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành: 02 tháng.

LƯU Ý: Thời gian tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nêu trên chỉ mang tính chất ước lượng và có thể thay đổi một cách hợp lý nếu có phản đối đơn, sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan khác xảy ra trong quá trình tiến hành các thủ tục

Đối với hầu hết các quốc gia thuộc tổ chức này, trong vòng 5 năm nay kể từ ngày đăng ký và sau đó, nếu như không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký một cách thường xuyên thì nhãn hiệu đã đăng ký đó có thể bị loại bỏ do bên quốc gia đó vi phạm.

1.2. Các tài liệu cần thiết

(i) Giấy ủy quyền theo mẫu của S&B Law.

(ii) Mẫu nhãn hiệu. (Để thuận tiện, Quý khách hàng có thể gửi cho Chúng tôi file mềm)

(iii) Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan